Czym jest terapia manualna?

„W celu poprawy funkcjonowania narządu ruchu u osób starszych stosuje się ćwiczenia fizyczne, masaż lub zabiegi z zakresu fizykoterapii. Szczególne zastosowanie mają zabiegi manualne, które wywodzą się z osteopatii.(…) Terapia manualna to ogólne określenie dla zestawu określonych metod i technik mających na celu diagnostykę oraz leczenie zaburzeń funkcjonalnych układu ruchu. Po przeprowadzeniu wywiadu i dokładnego badania, terapeuta określa przyczynę bólu lub dysfunkcji ruchu. Następnie, w zależności od źródła problemu, stosowane są odpowiednie metody leczenia (…)

Zalety terapii manualnej:

  • Metoda leczenia zgodna z fizjologią człowieka
  • Likwidacja źródła dolegliwości bólowych
  • Skrócenie czasu leczenia, szybszy powrót do normalnej aktywności i pracy
  • Zwiększenie sprawności ruchowej
  • Zmniejszenie lub całkowite wyeliminowanie stanu zapalnego
  • Uniknięcie stosowania farmakoterapii i jej skutków ubocznych
  • Możliwość przeprowadzenia terapii w domu pacjenta (…).”

Zapraszamy do lektury.

(Źródło: https://bodyrelax.pl/terapia-manualna-w-rehabilitacji…/)

Leave a reply