Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!

Nr projektu RPOP.08.01.00-16-0018/21

Województwo opolskie należy do regionów kraju, w którym niekorzystne zjawiska demograficzne w szczególny sposób wpływają na tempo starzenia się społeczeństwa. Występuje niska dzietność, przewaga zgonów nad urodzeniami oraz wyjątkowe w skali kraju ogólne saldo migracji. Sprawia to, że wraz ze spadkiem liczby ludności wzrasta liczba osób niesamodzielnych, w tym starszych, zwłaszcza po 80 roku życia. Z wiekiem zwiększa się również występowanie chorób przewlekłych oraz poważnych trudności w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

Z dniem 01.12.2021 rozpoczynamy realizację projektu pod nazwą: „Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!”.  Jego celem jest poprawa jakości życia coraz liczniejszej grupy osób w wieku podeszłym, u których wskutek starości i współistniejących chorób lub urazów występuje istotny stopień niepełnosprawności. Stopień ten będzie określony zgodnie z metodologią Barthel, a uczestnikami projektu zostaną seniorzy, którzy uzyskają ilość punktów w przedziale od 0 do 80.

Naszym głównym celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych poprzez świadczenie zindywidualizowanych, specjalistycznych usług zdrowotnych dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami.

Planowana jest realizacja usług zdrowotnych – rehabilitacja ruchowa i medyczna, opieka medyczna lekarza psychiatry ora wykwalifikowanej pielęgniarki, a także działania świadomościowe skierowane do osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin i otoczenia. Nasze działania mają za zadanie przynieść poprawę stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej osób starszych.

Czy wiesz, że wysoki poziom sprawności funkcjonalnej:

 • Poprawia jakość życia i samopoczucie seniora,
 • Wydłuża jego życie,
 • Pozwala mu jak najdłużej cieszyć się niezależnością od opiekunów?

Rehabilitacja medyczna

 • Fizjoterapia
 • Opieka pielęgniarska
 • Konsultacje lekarza psychiatry

W ocenie poziomu sprawności funkcjonalnej pomocna jest tzw. Skala Barthel, oceniająca 10 czynności dnia codziennego.

Wpisy

  • 28 KWIETNIA, 2022

  Zajęcia dla seniorów – muzykoterapia

  „Badania dowodzą, że muzyka i udział seniorów w spotkaniach muzycznych mają znaczący wpływ na wyższy poziom energii życiowej oraz jakość życia, co potwierdza terapeutyczny wpływ muzyki w okresie starości. (…) Przykładem na spędzanie wolnego czasu przez osoby starsze są zajęcia z wykorzystaniem śpiewu, w różnego rodzaju klubach, domach dziennego pobytu czy domach opieki. Zajęcia te

  Czytaj więcej
  • 28 KWIETNIA, 2022

  Zajęcia dla seniorów – dogoterapia

  „Dogoterapia – co to jest pies terapeuta i jak psy pomagają leczyć ludzi Dogoterapia, czyli terapia z psem, to spotkania ze specjalnie przeszkolonymi psami, edukacja w ich towarzystwie oraz psychoterapia z ich udziałem, w tym interwencje terapeutyczne. Stanowi ona uzupełnienie metod tradycyjnych i zapewnia pacjentom korzyści emocjonalne i społeczne zarówno w warunkach szpitalnych, jak i

  Czytaj więcej
  • 28 KWIETNIA, 2022

  Zajęcia dla seniorów – arteterapia

  „Terapia sztuką, czyli arteterapia polega na wykorzystaniu technik kreatywnych takich jak rysowanie, malowanie, kolorowanie, rzeźbienie czy robienie kolaży po to, aby wyrazić się artystycznie i emocjonalnie. Pod okiem zaufanego terapeuty osoby starsze mogą nauczyć się komunikować swoje potrzeby oraz głębiej zrozumieć swoje uczucia. Arteterapia to też doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza jeśli chodzi

  Czytaj więcej
  • 28 KWIETNIA, 2022

  Zagrożenie odleżynami u seniorów

  „Jednym z trudniejszych zadań geriatrii, czyli gałęzi medycyny poświęconej osobom starszym, jest problem odleżyn. Czym właściwie są odleżyny? Czy można je wyleczyć? Jak dbać o skórę osoby, która jest przykuta do łóżka? (…) Najprościej rzecz ujmując – odleżyna to obszar martwicy skóry, tkanki podskórnej i przyległych tkanek, który powstaje na skutek przewlekłego ucisku. Odleżyna najczęściej

  Czytaj więcej