Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!

Nr projektu RPOP.08.01.00-16-0018/21

Województwo opolskie należy do regionów kraju, w którym niekorzystne zjawiska demograficzne w szczególny sposób wpływają na tempo starzenia się społeczeństwa. Występuje niska dzietność, przewaga zgonów nad urodzeniami oraz wyjątkowe w skali kraju ogólne saldo migracji. Sprawia to, że wraz ze spadkiem liczby ludności wzrasta liczba osób niesamodzielnych, w tym starszych, zwłaszcza po 80 roku życia. Z wiekiem zwiększa się również występowanie chorób przewlekłych oraz poważnych trudności w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

Z dniem 01.12.2021 rozpoczynamy realizację projektu pod nazwą: „Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!”.  Jego celem jest poprawa jakości życia coraz liczniejszej grupy osób w wieku podeszłym, u których wskutek starości i współistniejących chorób lub urazów występuje istotny stopień niepełnosprawności. Stopień ten będzie określony zgodnie z metodologią Barthel, a uczestnikami projektu zostaną seniorzy, którzy uzyskają ilość punktów w przedziale od 0 do 80.

Naszym głównym celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych poprzez świadczenie zindywidualizowanych, specjalistycznych usług zdrowotnych dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami.

Planowana jest realizacja usług zdrowotnych – rehabilitacja ruchowa i medyczna, opieka medyczna lekarza psychiatry ora wykwalifikowanej pielęgniarki, a także działania świadomościowe skierowane do osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin i otoczenia. Nasze działania mają za zadanie przynieść poprawę stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej osób starszych.

Czy wiesz, że wysoki poziom sprawności funkcjonalnej:

 • Poprawia jakość życia i samopoczucie seniora,
 • Wydłuża jego życie,
 • Pozwala mu jak najdłużej cieszyć się niezależnością od opiekunów?

Rehabilitacja medyczna

 • Fizjoterapia
 • Opieka pielęgniarska
 • Konsultacje lekarza psychiatry

W ocenie poziomu sprawności funkcjonalnej pomocna jest tzw. Skala Barthel, oceniająca 10 czynności dnia codziennego.

Wpisy

  • 28 KWIETNIA, 2022

  Uniwersytety Trzeciego Wieku

  „Uniwersytet Trzeciego Wieku to inicjatywa znana od lat. To oferta skierowana do osób po 50. roku życia, emerytów i rencistów, którzy po zakończeniu aktywności zawodowej, korzystając z wolnego czasu chcą nadal się uczyć i zdobywać nowe umiejętności.(…) Uniwersytet Trzeciego Wieku to wspaniałe rozwiązanie dla osób, które przeszły na emeryturę i ciężko znoszą bezczynność. Brak zajęcia,

  Czytaj więcej
  • 5 GRUDNIA, 2021
  Spotkania z seniorami rozpoczęte

  Spotkania z seniorami rozpoczęte

  Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęliśmy współpracę z Uczestnikami projektu „Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku”. Z tej okazji serdecznie zapraszamy do polubienia i obserwowania naszej strony, jeżeli temat opieki nad seniorami we wszelkich możliwych aspektach jest Państwu bliski. Nasi fizjoterapeuci podczas pierwszego spotkania z Pacjentami przeprowadzają rozmowę z każdym z nich, skupiając się na

  Czytaj więcej
  • 5 GRUDNIA, 2021
  Skala Barthel. Czym jest?

  Skala Barthel. Czym jest?

  Tzw. Skala Barthel jest istotną częścią wywiadu medycznego, przeprowadzanego w ramach projektu: „Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku”. Pomaga ona ocenić, czy w danej sytuacji dnia codziennego: Radzi sobie całkiem sam, jest samodzielny, Radzi sobie, ale potrzebuje pomocy w pewnym stopniu, Nie radzi sobie w ogóle i jest zdany na pomoc innych. Ankieta zawiera

  Czytaj więcej
  • 28 KWIETNIA, 2022

  Psychoterapia dla osób starszych.

  Istotne jest nie tylko to, by skonsultować się z psychiatrą w razie problemów ze zdrowiem psychicznym, ale by dać sobie szansę na skuteczną psychoterapię. „(…) krzywdzącym byłoby stwierdzenie, że osoby starsze nie zasługują na pomoc terapeutyczną, czy że w ich sytuacji nie można już nic zrobić. Jak więc podejść do tematu terapii u osób starszych?

  Czytaj więcej