Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!

Nr projektu RPOP.08.01.00-16-0018/21

Województwo opolskie należy do regionów kraju, w którym niekorzystne zjawiska demograficzne w szczególny sposób wpływają na tempo starzenia się społeczeństwa. Występuje niska dzietność, przewaga zgonów nad urodzeniami oraz wyjątkowe w skali kraju ogólne saldo migracji. Sprawia to, że wraz ze spadkiem liczby ludności wzrasta liczba osób niesamodzielnych, w tym starszych, zwłaszcza po 80 roku życia. Z wiekiem zwiększa się również występowanie chorób przewlekłych oraz poważnych trudności w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

Z dniem 01.12.2021 rozpoczynamy realizację projektu pod nazwą: „Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!”.  Jego celem jest poprawa jakości życia coraz liczniejszej grupy osób w wieku podeszłym, u których wskutek starości i współistniejących chorób lub urazów występuje istotny stopień niepełnosprawności. Stopień ten będzie określony zgodnie z metodologią Barthel, a uczestnikami projektu zostaną seniorzy, którzy uzyskają ilość punktów w przedziale od 0 do 80.

Naszym głównym celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych poprzez świadczenie zindywidualizowanych, specjalistycznych usług zdrowotnych dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami.

Planowana jest realizacja usług zdrowotnych – rehabilitacja ruchowa i medyczna, opieka medyczna lekarza psychiatry ora wykwalifikowanej pielęgniarki, a także działania świadomościowe skierowane do osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin i otoczenia. Nasze działania mają za zadanie przynieść poprawę stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej osób starszych.

Czy wiesz, że wysoki poziom sprawności funkcjonalnej:

 • Poprawia jakość życia i samopoczucie seniora,
 • Wydłuża jego życie,
 • Pozwala mu jak najdłużej cieszyć się niezależnością od opiekunów?

Rehabilitacja medyczna

 • Fizjoterapia
 • Opieka pielęgniarska
 • Konsultacje lekarza psychiatry

W ocenie poziomu sprawności funkcjonalnej pomocna jest tzw. Skala Barthel, oceniająca 10 czynności dnia codziennego.

Wpisy

  • 23 KWIETNIA, 2022
  Nietrzymanie moczu u osób starszych

  Nietrzymanie moczu u osób starszych

  Nietrzymanie moczu to bardzo powszechny problem u osób starszych, szczególnie u kobiet. „Osoba cierpiąca na inkontynencję nie jest w stanie samodzielnie i świadomie kontrolować momentu oddawania moczu bądź stolca, co znacznie utrudnia normalny udział w życiu społecznym. Problem ten częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Pierwszy, najbardziej ogólny podział inkontynencji: Inkontynencja moczowa polega na niekontrolowaniu oddawania

  Czytaj więcej
  • 28 KWIETNIA, 2022

  Masaż dla seniorów

  „Masaż geriatryczny to inaczej masaż przeznaczony dla seniorów, którym często towarzyszą różne problemy zdrowotne. Masowanie wchodzi w skład kompleksowej rehabilitacji geriatrycznej, ale może stanowić również odrębny element poprawy jakości życia i formę relaksu (…). Masaż u osób starszych wykonuje osoba doświadczona, np. technik masażysta lub fizjoterapeuta, ale podstawowych ruchów mogą również nauczyć się najbliżsi seniora.

  Czytaj więcej
  • 28 KWIETNIA, 2022

  Kim jest i czym może zająć się pielęgniarka środowiskowa?

  „Jest to osoba, która świadczy kompleksowe usługi pielęgniarskie w środowisku pacjenta, czyli w jego własnym domu. Sprawuje ona opiekę nad zdrowym i chorym, bez względu na wiek, osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi w fazie terminalnej. Jeśli pielęgniarka środowiskowa ma podpisaną umowę z NFZ, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów związanych z jej wynajęciem. Pielęgniarka uczy chorego oraz

  Czytaj więcej
  • 23 KWIETNIA, 2022
  Jakie mogą być początkowe objawy choroby Alzheimera?

  Jakie mogą być początkowe objawy choroby Alzheimera?

  „Wczesne oznaki zmian często są błędnie wiązane ze stresem, przebywaniem w ciągłym napięciu, problemy ze snem, a w konsekwencji z permanentnym zmęczeniem. Często niesłusznie przyjmuje się, że u osób w wieku 60+ takie symptomy są po prostu normą, nie interpretując ich jako oznak choroby. Wyszczególnić można kilka istotnych objawów choroby: Stopniowa utrata pamięci początkowo dotycząca

  Czytaj więcej