Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!

Nr projektu RPOP.08.01.00-16-0018/21

Województwo opolskie należy do regionów kraju, w którym niekorzystne zjawiska demograficzne w szczególny sposób wpływają na tempo starzenia się społeczeństwa. Występuje niska dzietność, przewaga zgonów nad urodzeniami oraz wyjątkowe w skali kraju ogólne saldo migracji. Sprawia to, że wraz ze spadkiem liczby ludności wzrasta liczba osób niesamodzielnych, w tym starszych, zwłaszcza po 80 roku życia. Z wiekiem zwiększa się również występowanie chorób przewlekłych oraz poważnych trudności w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

Z dniem 01.12.2021 rozpoczynamy realizację projektu pod nazwą: „Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!”.  Jego celem jest poprawa jakości życia coraz liczniejszej grupy osób w wieku podeszłym, u których wskutek starości i współistniejących chorób lub urazów występuje istotny stopień niepełnosprawności. Stopień ten będzie określony zgodnie z metodologią Barthel, a uczestnikami projektu zostaną seniorzy, którzy uzyskają ilość punktów w przedziale od 0 do 80.

Naszym głównym celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych poprzez świadczenie zindywidualizowanych, specjalistycznych usług zdrowotnych dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami.

Planowana jest realizacja usług zdrowotnych – rehabilitacja ruchowa i medyczna, opieka medyczna lekarza psychiatry ora wykwalifikowanej pielęgniarki, a także działania świadomościowe skierowane do osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin i otoczenia. Nasze działania mają za zadanie przynieść poprawę stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej osób starszych.

Czy wiesz, że wysoki poziom sprawności funkcjonalnej:

 • Poprawia jakość życia i samopoczucie seniora,
 • Wydłuża jego życie,
 • Pozwala mu jak najdłużej cieszyć się niezależnością od opiekunów?

Rehabilitacja medyczna

 • Fizjoterapia
 • Opieka pielęgniarska
 • Konsultacje lekarza psychiatry

W ocenie poziomu sprawności funkcjonalnej pomocna jest tzw. Skala Barthel, oceniająca 10 czynności dnia codziennego.

Wpisy

  • 23 KWIETNIA, 2022
  Fizjoterapia uroginekologiczna

  Fizjoterapia uroginekologiczna

  „Fizjoterapia uroginekologiczna to skuteczny sposób leczenia i profilaktyki nietrzymania moczu (inkontynencji). (…) Na czym polega fizjoterapia uroginekologiczna? Fizjoterapia uroginekologiczna jest jedną z powszechnie stosowanych form leczenia zachowawczego u kobiet zmagających się z różnego typu dysfunkcjami dna miednicy. Najczęstsze wskazanie do rehabilitacji stanowi wysiłkowe nietrzymanie moczu, czyli zaburzenie, którego istotą są niezależne od woli wycieki z

  Czytaj więcej
  • 28 KWIETNIA, 2022

  Dieta cukrzyka

  „W diecie diabetyka dozwolone są: warzywa (większość z nich), najlepiej w postaci surowej lub krótko poddanej obróbce cieplnej (m.in. pomidory, ogórki, zielone warzywa liściaste, cebula, papryka, warzywa kapustne, brokuł, kalafior, seler, pietruszka, marchew, w ograniczonej ilości ziemniaki, dynia, kukurydza), owoce o niskiej zawartości cukrów prostych, np. truskawki, maliny, agrest, porzeczki, borówki, jabłka, cytrusy, wiśnie, czereśnie,

  Czytaj więcej
  • 28 KWIETNIA, 2022

  Czym jest terapia manualna?

  „W celu poprawy funkcjonowania narządu ruchu u osób starszych stosuje się ćwiczenia fizyczne, masaż lub zabiegi z zakresu fizykoterapii. Szczególne zastosowanie mają zabiegi manualne, które wywodzą się z osteopatii.(…) Terapia manualna to ogólne określenie dla zestawu określonych metod i technik mających na celu diagnostykę oraz leczenie zaburzeń funkcjonalnych układu ruchu. Po przeprowadzeniu wywiadu i dokładnego

  Czytaj więcej
  • 15 LUTEGO, 2022

  Czy wiesz, co jest najlepszym lekiem na niepełnosprawność seniora?

  Regularna aktywność fizyczna jest niezbędna osobom starszym, ponieważ lepsza kondycja zapewnia wyższy poziom samodzielności i niezależności, podtrzymuje obniżającą się wydolność fizyczną, a tym samym pozwala prowadzić seniorom bardziej aktywne życie. Aktywność ruchowa, na skutek m. in. lepszego dotlenienia organizmu, wzmocnienia mięśni, lepszej przemiany węglowodanów, białek i tłuszczów czy poprawy ruchomości stawów: Poprawia funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego

  Czytaj więcej