Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!

Nr projektu RPOP.08.01.00-16-0018/21

Województwo opolskie należy do regionów kraju, w którym niekorzystne zjawiska demograficzne w szczególny sposób wpływają na tempo starzenia się społeczeństwa. Występuje niska dzietność, przewaga zgonów nad urodzeniami oraz wyjątkowe w skali kraju ogólne saldo migracji. Sprawia to, że wraz ze spadkiem liczby ludności wzrasta liczba osób niesamodzielnych, w tym starszych, zwłaszcza po 80 roku życia. Z wiekiem zwiększa się również występowanie chorób przewlekłych oraz poważnych trudności w wykonywaniu codziennych czynności życiowych.

Z dniem 01.12.2021 rozpoczynamy realizację projektu pod nazwą: „Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!”.  Jego celem jest poprawa jakości życia coraz liczniejszej grupy osób w wieku podeszłym, u których wskutek starości i współistniejących chorób lub urazów występuje istotny stopień niepełnosprawności. Stopień ten będzie określony zgodnie z metodologią Barthel, a uczestnikami projektu zostaną seniorzy, którzy uzyskają ilość punktów w przedziale od 0 do 80.

Naszym głównym celem jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych poprzez świadczenie zindywidualizowanych, specjalistycznych usług zdrowotnych dla osób starszych, w tym z niepełnosprawnościami.

Planowana jest realizacja usług zdrowotnych – rehabilitacja ruchowa i medyczna, opieka medyczna lekarza psychiatry ora wykwalifikowanej pielęgniarki, a także działania świadomościowe skierowane do osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin i otoczenia. Nasze działania mają za zadanie przynieść poprawę stanu zdrowia i sprawności funkcjonalnej osób starszych.

Czy wiesz, że wysoki poziom sprawności funkcjonalnej:

 • Poprawia jakość życia i samopoczucie seniora,
 • Wydłuża jego życie,
 • Pozwala mu jak najdłużej cieszyć się niezależnością od opiekunów?

Rehabilitacja medyczna

 • Fizjoterapia
 • Opieka pielęgniarska
 • Konsultacje lekarza psychiatry

W ocenie poziomu sprawności funkcjonalnej pomocna jest tzw. Skala Barthel, oceniająca 10 czynności dnia codziennego.

Wpisy

  • 23 KWIETNIA, 2022
  Cukrzyca w podeszłym wieku

  Cukrzyca w podeszłym wieku

  „U osób starszych najczęściej diagnozuje się cukrzycę typu 2. Częstość cukrzycy u osób powyżej 65. roku życia sięga 40 proc, a szczyt zachorowania na typ 2 występuje w okolicach 60 r.ż. Diagnoza jest prawdziwym wyzwaniem dla seniora, ponieważ musi pilnować poziomu cukru we krwi oraz zmienić nawyki żywieniowe. (…) Cukrzyca u osób starszych może się

  Czytaj więcej
  • 23 KWIETNIA, 2022
  Co to jest demencja?

  Co to jest demencja?

  „Demencja-otępienie jest zespołem objawów, które są konsekwencją uszkodzenia centralnego układu nerwowego, czyli mózgu. Mówimy tu w szczególności o takich objawach jak: problemy z samodzielnym funkcjonowaniem, problemy z wykonywaniem prostych znanych choremu czynności, kłopoty z zapamiętywaniem nowych informacji i ogólne problemy z pamięcią. Występują również problemy z koncentracją uwagi, sprawnością podejmowania decyzji i komunikacją z otoczeniem.

  Czytaj więcej
  • 28 KWIETNIA, 2022

  Co należy robić w przypadku zagrożenia wystąpieniem stopy cukrzycowej?

  „Poza leczeniem ogólnym cukrzycy i chorób współistniejących niezwykle ważne jest: wygląd stóp – należy codziennie oglądać swoje stopy, również część podeszwową i przestrzenie międzypalcowe; mycie stóp – należy codziennie myć nogi, czas mycia – nie powinien przekraczać 5 minut, zalecane mydła hipoalergiczne np. „biały jeleń” temperatura wody – istotne znaczenie ma temperatura wody, nie powinna

  Czytaj więcej
  • 23 KWIETNIA, 2022
  Bezsenność seniora

  Bezsenność seniora

  „Bezsenność u starszej osoby to powszechny problem. Prawie co drugi senior cierpi na zaburzenia snu. Potrzeba snu u dorosłych zmienia się nieznacznie wraz z wiekiem. Największe zmiany występują między 60 a 70 rokiem życia. (…) Najczęstsze przyczyny zaburzeń snu u starszych osób to: Depresja, Choroby somatyczne, Choroby otępienne, Nieodpowiednio leczony ból, Unieruchomienie w łóżku, Niepożądane

  Czytaj więcej