Kim jest i czym może zająć się pielęgniarka środowiskowa?

„Jest to osoba, która świadczy kompleksowe usługi pielęgniarskie w środowisku pacjenta, czyli w jego własnym domu. Sprawuje ona opiekę nad zdrowym i chorym, bez względu na wiek, osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi w fazie terminalnej. Jeśli pielęgniarka środowiskowa ma podpisaną umowę z NFZ, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów związanych z jej wynajęciem. Pielęgniarka uczy chorego oraz jego bliskich podstawowych czynności, jakie należy przy nim wykonywać.

Możemy liczyć z jej strony na świadczenia:

  • pielęgnacyjne – np. pielęgnacja osób niepełnosprawnych, czy unieruchomionych,

lecznicze – podawanie leków, ustalanie diety, cewnikowanie, zdejmowanie szwów, zmiana opatrunków itp.,

  • usprawniające – pomoc w rehabilitacji osób leżących, wykonywanie drenażu ułożeniowego,
  • socjalno-bytowe – działanie w zakresie spraw socjalnych, przy współudziale z odpowiednimi instytucjami.”

(Źródło:https://zycieseniora.com/…/pielegniarka-srodowiskowa…)

Leave a reply