Rehabilitacja medyczna, w tym rehabilitacja urologiczna i uroginekologiczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!

Nr projektu RPOP.08.01.00-16-0039/21

Województwo opolskie należy do regionów kraju, w którym niekorzystne zjawiska demograficzne w szczególny sposób wpływają na tempo starzenia się społeczeństwa. Występuje niska dzietność,
przewaga zgonów nad urodzeniami oraz wyjątkowe w skali kraju ogólne saldo migracji, co sprawia, że wraz ze spadkiem liczby ludności wzrasta liczba osób niesamodzielnych, w tym starszych,
zwłaszcza po 80 roku życia.

Z wiekiem zwiększa się również występowanie chorób przewlekłych. Szacuje się, że od 2,5 do nawet 5 mln Polaków dotyka inkontynencja. Schorzenie częściej dotyczy kobiet, a problem jest szczególnie nasilony w populacji osób starszych. Dotyczy aż 39 proc. kobiet po 65. r. ż. U osób starszych jest ona sporym problemem, które pogarsza jakość ich życia i prowadzi do zaniechania aktywności.

W związku z powyższym w ramach projektu zaplanowano usługi zdrowotne – rehabilitację medyczną, w tym rehabilitację urologiczną i uroginekologiczną oraz działania świadomościowe skierowane do osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin i otoczenia. Realizacja projektu ma za zadanie poprawić jakość życia coraz liczniejszej grupy osób w wieku podeszłym, u których wskutek starości i współistniejących chorób lub urazów, występuje istotny stopień
niepełnosprawności określony zgodnie z metodologią Barthel w przedziale od 0 do 80 punktów.

Wpisy

  • 22 SIERPNIA, 2022

  Zalecenia profilaktyczne wskazane w profilaktyce zespołu stopy cukrzycowej

  „Poza leczeniem ogólnym cukrzycy i chorób współistniejących niezwykle ważne jest: wygląd stóp – należy codziennie oglądać swoje stopy, również część podeszwową i przestrzenie międzypalcowe; mycie stóp – należy codziennie myć nogi, czas mycia – nie powinien przekraczać 5 minut, zalecane mydła hipoalergiczne np. „biały jeleń” temperatura wody – istotne znaczenie ma temperatura wody, nie powinna

  Czytaj więcej
  • 22 SIERPNIA, 2022

  Skala Barthel

  Tzw. Skala Barthel jest istotną częścią wywiadu medycznego. Pomaga ona ocenić, czy w danej sytuacji dnia codziennego pacjent: Radzi sobie całkiem sam, jest samodzielny, Radzi sobie, ale potrzebuje pomocy w pewnym stopniu, Nie radzi sobie w ogóle i jest zdany na pomoc innych. Ankieta zawiera 10 pytań, m.in. o spożywanie posiłków, higienę osobistą, poruszanie się,

  Czytaj więcej
  • 22 SIERPNIA, 2022

  Problem nietrzymania moczu u seniorów

  „Statystyki mówią, że problem nietrzymania moczu (NTM) dotyka już 303 miliony kobiet i 121 milionów mężczyzn na całym świecie. Ponieważ to schorzenie jest jednym z najważniejszych problemów naszego stulecia, Światowa Organizacja Zdrowia nadała mu status choroby społecznej. W Polsce może dotyczyć od 4 do 8% społeczeństwa, czyli ok. 2,5 miliona Polaków, przy czym ze względu

  Czytaj więcej
  • 22 SIERPNIA, 2022

  Nietrzymanie moczu u mężczyzn

  „Inkontynencja, a zwłaszcza nietrzymanie moczu u mężczyzn, jest w społeczeństwie nadal tematem tabu. Schorzenie to okazuje się być dla panów nie tylko synonimem uciążliwych objawów, ale również psychicznym obciążeniem i czynnikiem ograniczającym swobodne oraz wykonywanie swoich pasji. Wcale nie musi tak być – jak poradzić sobie z inkontynencją u mężczyzn, by przypadłość ta nie była

  Czytaj więcej