Rehabilitacja medyczna, w tym rehabilitacja urologiczna i uroginekologiczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!

Nr projektu RPOP.08.01.00-16-0039/21

Województwo opolskie należy do regionów kraju, w którym niekorzystne zjawiska demograficzne w szczególny sposób wpływają na tempo starzenia się społeczeństwa. Występuje niska dzietność,
przewaga zgonów nad urodzeniami oraz wyjątkowe w skali kraju ogólne saldo migracji, co sprawia, że wraz ze spadkiem liczby ludności wzrasta liczba osób niesamodzielnych, w tym starszych,
zwłaszcza po 80 roku życia.

Z wiekiem zwiększa się również występowanie chorób przewlekłych. Szacuje się, że od 2,5 do nawet 5 mln Polaków dotyka inkontynencja. Schorzenie częściej dotyczy kobiet, a problem jest szczególnie nasilony w populacji osób starszych. Dotyczy aż 39 proc. kobiet po 65. r. ż. U osób starszych jest ona sporym problemem, które pogarsza jakość ich życia i prowadzi do zaniechania aktywności.

W związku z powyższym w ramach projektu zaplanowano usługi zdrowotne – rehabilitację medyczną, w tym rehabilitację urologiczną i uroginekologiczną oraz działania świadomościowe skierowane do osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin i otoczenia. Realizacja projektu ma za zadanie poprawić jakość życia coraz liczniejszej grupy osób w wieku podeszłym, u których wskutek starości i współistniejących chorób lub urazów, występuje istotny stopień
niepełnosprawności określony zgodnie z metodologią Barthel w przedziale od 0 do 80 punktów.

Wpisy

  • 22 SIERPNIA, 2022

  Masaż geriatryczny jako część rehabilitacji geriatrycznej

  „Masaż geriatryczny to inaczej masaż przeznaczony dla seniorów, którym często towarzyszą różne problemy zdrowotne. Masowanie wchodzi w skład kompleksowej rehabilitacji geriatrycznej, ale może stanowić również odrębny element poprawy jakości życia i formę relaksu (…). Masaż u osób starszych wykonuje osoba doświadczona, np. technik masażysta lub fizjoterapeuta, ale podstawowych ruchów mogą również nauczyć się najbliżsi seniora.

  Czytaj więcej
  • 1 CZERWCA, 2022

  Kim jest i czym może zająć się pielęgniarka środowiskowa?

  „Jest to osoba, która świadczy kompleksowe usługi pielęgniarskie w środowisku pacjenta, czyli w jego własnym domu. Sprawuje ona opiekę nad zdrowym i chorym, bez względu na wiek, osobami niepełnosprawnymi oraz chorymi w fazie terminalnej. Jeśli pielęgniarka środowiskowa ma podpisaną umowę z NFZ, nie ponosimy żadnych dodatkowych kosztów związanych z jej wynajęciem. Pielęgniarka uczy chorego oraz

  Czytaj więcej
  • 22 SIERPNIA, 2022

  Kiedy jest potrzebna fizjoterapia uroginekologiczna?

  „Fizjoterapia uroginekologiczna to skuteczny sposób leczenia i profilaktyki nietrzymania moczu (inkontynencji). (…) Na czym polega fizjoterapia uroginekologiczna? Fizjoterapia uroginekologiczna jest jedną z powszechnie stosowanych form leczenia zachowawczego u kobiet zmagających się z różnego typu dysfunkcjami dna miednicy. Najczęstsze wskazanie do rehabilitacji stanowi wysiłkowe nietrzymanie moczu, czyli zaburzenie, którego istotą są niezależne od woli wycieki z

  Czytaj więcej
  • 22 SIERPNIA, 2022

  Jakie mogą być początkowe objawy choroby Alzheimera?

  „Wczesne oznaki zmian często są błędnie wiązane ze stresem, przebywaniem w ciągłym napięciu, problemy ze snem, a w konsekwencji z permanentnym zmęczeniem. Często niesłusznie przyjmuje się, że u osób w wieku 60+ takie symptomy są po prostu normą, nie interpretując ich jako oznak choroby. Wyszczególnić można kilka istotnych objawów choroby: Stopniowa utrata pamięci początkowo dotycząca

  Czytaj więcej