Rehabilitacja medyczna, w tym rehabilitacja urologiczna i uroginekologiczna osób w starszym wieku szansą na poprawę stanu zdrowia oraz lepsze jutro!

Nr projektu RPOP.08.01.00-16-0039/21

Województwo opolskie należy do regionów kraju, w którym niekorzystne zjawiska demograficzne w szczególny sposób wpływają na tempo starzenia się społeczeństwa. Występuje niska dzietność,
przewaga zgonów nad urodzeniami oraz wyjątkowe w skali kraju ogólne saldo migracji, co sprawia, że wraz ze spadkiem liczby ludności wzrasta liczba osób niesamodzielnych, w tym starszych,
zwłaszcza po 80 roku życia.

Z wiekiem zwiększa się również występowanie chorób przewlekłych. Szacuje się, że od 2,5 do nawet 5 mln Polaków dotyka inkontynencja. Schorzenie częściej dotyczy kobiet, a problem jest szczególnie nasilony w populacji osób starszych. Dotyczy aż 39 proc. kobiet po 65. r. ż. U osób starszych jest ona sporym problemem, które pogarsza jakość ich życia i prowadzi do zaniechania aktywności.

W związku z powyższym w ramach projektu zaplanowano usługi zdrowotne – rehabilitację medyczną, w tym rehabilitację urologiczną i uroginekologiczną oraz działania świadomościowe skierowane do osób starszych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ich rodzin i otoczenia. Realizacja projektu ma za zadanie poprawić jakość życia coraz liczniejszej grupy osób w wieku podeszłym, u których wskutek starości i współistniejących chorób lub urazów, występuje istotny stopień
niepełnosprawności określony zgodnie z metodologią Barthel w przedziale od 0 do 80 punktów.

Wpisy

  • 22 SIERPNIA, 2022

  Co to jest fizjoterapia uroginekologiczna?

  „Fizjoterapia uroginekologiczna jest stosunkowo nową dziedziną fizjoterapii, zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz leczeniem schorzeń związanych z nieprawidłowościami w obrębie miednicy. Jest to model postępowania diagnostyczno–terapeutycznego, który może stanowić jeden z głównych elementów procesu leczenia, obok stosowania środków farmakologicznych. Fizjoterapeuta uroginekologiczny pomoże w złagodzeniu dolegliwości układu moczowo–płciowego, takich jak: nietrzymanie moczu, obniżenie narządów rodnych czy nietrzymanie

  Czytaj więcej
  • 22 SIERPNIA, 2022

  Charakterystyka fizjoterapii uroginekologicznej

  „Fizjoterapia uroginekologiczna to całokształt fizjoterapii poświęconej pracy ze zdrowiem kobiecym i towarzyszenie kobietom w okresie młodości, przygotowań do ciąży, przygotowań do porodu, w połogu i na dalszych etapach życia. Dodatkowo fizjoterapia dna miednicy obejmuje swoim zakresem pracę również z mężczyznami oraz dziećmi. Praca fizjoterapeutów uroginekologicznych pozwala na szybszy i bezpieczny powrót do aktywiści zawodowej i

  Czytaj więcej
  • 22 SIERPNIA, 2022

  Bezsenność u osób starszych – przyczyny

  „Bezsenność u starszej osoby to powszechny problem. Prawie co drugi senior cierpi na zaburzenia snu. Potrzeba snu u dorosłych zmienia się nieznacznie wraz z wiekiem. Największe zmiany występują między 60 a 70 rokiem życia. (…) Najczęstsze przyczyny zaburzeń snu u starszych osób to: Depresja, Choroby somatyczne, Choroby otępienne, Nieodpowiednio leczony ból, Unieruchomienie w łóżku, Niepożądane

  Czytaj więcej