Skala Barthel. Czym jest?

Tzw. Skala Barthel jest istotną częścią wywiadu medycznego, przeprowadzanego w ramach projektu: „Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku”. Pomaga ona ocenić, czy w danej sytuacji dnia codziennego:

  • Radzi sobie całkiem sam, jest samodzielny,
  • Radzi sobie, ale potrzebuje pomocy w pewnym stopniu,
  • Nie radzi sobie w ogóle i jest zdany na pomoc innych.

Ankieta zawiera 10 pytań, m.in. o spożywanie posiłków, higienę osobistą, poruszanie się, wchodzenie po schodach, czy kwestię trzymania moczu.
Skala Barthel została wprowadzona w Polsce 23 grudnia 2010 r. i odnosiła się do świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. Wynik w skali Barthel wpływa na wysokość otrzymywanego wsparcia finansowego ze strony państwa.
Wzór karty ze skalą Barthel oraz informacje dotyczące świadczeń refundowanych przez NFZ dla pacjentów w stanie ciężkim i bardzo ciężkim oraz ich rodzin można znaleźć pod adresem:
https://pacjent.gov.pl/artykul/pielegniarska-domowa-opieka-dlugoterminowa?fbclid=IwAR3FdmQxEju3mOCmEih2OkblTBr0xJwyQ3rGpJG5uvI08b-1QQqOdW2SRwc

Leave a reply