Zajęcia dla seniorów – muzykoterapia

„Badania dowodzą, że muzyka i udział seniorów w spotkaniach muzycznych mają znaczący wpływ na wyższy poziom energii życiowej oraz jakość życia, co potwierdza terapeutyczny wpływ muzyki w okresie starości. (…) Przykładem na spędzanie wolnego czasu przez osoby starsze są zajęcia z wykorzystaniem śpiewu, w różnego rodzaju klubach, domach dziennego pobytu czy domach opieki. Zajęcia te są wliczane w oddziaływania muzykoterapeutyczne. (…)

MUZYKOTERAPIA JEST METODĄ:

 • wpierającą – w zabawie, odpoczynku, kontakcie z innymi odbiorcami,
 • ekspresyjną – pozwala wyrazić siebie,
 • komunikacyjną – buduje relacje z innymi,
 • terapeutyczną – relaksuje, rozluźnia, stanowi bodziec do podejmowania aktywności. (…)

ROLA MUZYKOTERAPII W KLUBACH SENIORA I DOMACH OPIEKI SPOŁECZNEJ

Muzyka w okresie późnej dorosłości spełnia następujące funkcje:

 • zapobiega depresji,
 • przyczynia się do poprawy pamięci,
 • jest impulsem mobilizującym do aktywności,
 • podczas odsłuchiwania muzyki ludzie zaczynają poklaskiwać, tupać nogą, ruszać ciałem – stanowi to pewnego rodzaju wyraz ekspresji pozytywnie wpływający na nastrój i samopoczucie. (…) Z badań wykonanych przez W. Pośpiecha wynika, że muzykoterapia ma dobroczynny wpływ na problemy z depresją, zasypianiem, koncentracją, w obniżonych stanach emocjonalnych, dystymii czy w leczeniu zaburzenia odżywiania u ludzi w podeszłym wieku. Przez spotkania muzyczne ludzie starsi mają wyższy poziom energii oraz dysponują dużą większą energią w ciągu dnia [6].

Zadaniem muzykoterapii w domach pomocy społecznej jest przede wszystkim:

 • aktywizacja mieszkańców,
 • pogłębianie wrażliwości na muzykę oraz rozwijanie związanych z nią zainteresowań,
 • zajęcia powalają owocnie zagospodarować czas wolny.

Z badań, które prowadziłam w klubach seniora oraz w domach dziennego pobytu, jednoznacznie wynika, że zajęcia muzyczne spośród wielu innych form spędzania wolnego czasu cieszą się największą popularnością, wśród nich można wyróżnić: zajęcia ze śpiewu, uczestnictwo w koncertach, a także w kółkach chóralnych. Głównym powodem, dla którego starsi uczestniczą w zajęciach muzycznych, jest chęć i możliwość bycia z innymi ludźmi, a w dalszej kolejności zamiłowania muzyczne i wrażliwość na muzykę.”

(Źródło: https://psychologiawpraktyce.pl/…/terapeutyczne…)

Leave a reply